Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Mõniste valla arengukava 2016-2025

Mõniste valla arengukava 2016-2025 - sisukord
  Väljaandja:Mõniste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2015, 7

  Mõniste valla arengukava 2016-2025

  Vastu võetud 30.10.2015 nr 9

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Mõniste valla arengukava 2016-2025 (lisatud).

  § 2.  Mõniste Vallavolikogu 30.01.2013 määrus nr 3 "Mõniste valla arengukava 2013-2019 vastuvõtmine" tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.a.

  Tõnu Lindeberg
  Vallavolikogu esimees

  Lisa  Mõniste valla arengukava 2016-2025