Teksti suurus:

Jõhvi Vallavalitsuse 29. märtsi 2011 määruse nr 13 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2015, 10

Jõhvi Vallavalitsuse 29. märtsi 2011 määruse nr 13 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 17.11.2015 nr 11

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Jõhvi Vallavalitsuse 29. märtsi 2011 määrust nr 13 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ asendades sõnad „Jõhvi Gümnaasium“ ja „Jõhvi Vene Gümnaasium“ vastavas käändes sõnadega vastavalt „Jõhvi Põhikool“ ja „Jõhvi Vene Põhikool“ vastavas käändes.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Aivar Surva
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json