Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Raikküla valla täpsustatud arengukava 2012-2020 kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2015-2018

Raikküla valla täpsustatud arengukava 2012-2020 kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2015-2018 - sisukord
Väljaandja:Raikküla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2015, 17

Raikküla valla täpsustatud arengukava 2012-2020 kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2015-2018

Vastu võetud 23.10.2014 nr 17
RT IV, 18.12.2014, 2
jõustumine 21.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.2015RT IV, 24.11.2015, 327.11.2015

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikele 1 ja 7 ja § 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.  Raikküla valla arengukava kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine

 (1) Kehtestada Raikküla valla täpsustatud arengukava aastateks 2011-2020, mis on lisatud käesolevale määrusele.

 (2) [Kehtetu - RT IV, 24.11.2015, 3 - jõust. 27.11.2015]

§ 2.   Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Raikküla valla arengukava aastani 2020

Lisa 2 Raikküla valla eelarvestrateegia 2015-2018
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2015, 3 - jõust. 27.11.2015]