HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2015, 35

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.03.2011 nr 13
RT IV, 26.04.2012, 11
jõustumine 01.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.11.2015RT IV, 24.11.2015, 1027.11.2015, määruses on läbivalt asendatud sõna "Jõhvi Gümnaasium" ja "Jõhvi Vene Gümnaasium" sõnaga "Jõhvi Põhikool ja "Jõhvi Vene Põhikool" vastavas käändes

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule või koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kes elab Jõhvi vallas, põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaal-kooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõhvi valla haldusterritooriumil, on elukohajärgsed koolid Jõhvi Põhikool ja Jõhvi Vene Põhikool.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi ei ole Jõhvi vald.

§ 3.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Esimesse klassi õppiva asuva lapse seaduslik esindaja esitab Jõhvi Põhikooli või Jõhvi Vene Põhikooli direktorile taotluse kooliminekule eelneval õppeaastal hiljemalt 1. maiks.

  (2) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja teavitab kirjalikult Jõhvi Vallavalitsust õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid. Sooviavaldusele peab olema lisatud lasteasutuse hinnang lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovitus.

  (3) Juhul, kui Jõhvi vallas elava koolikohustusliku lapse seaduslik esindaja ei ole õigeaegselt vastavat taotlust elukohajärgsesse kooli esitanud, selgitavad koolide direktorid koostöös Jõhvi valla haridus- ja noorsootöö nõuniku ning peresotsiaaltöötajaga välja vastava taotluse esitamata jätmise põhjuse ning vajadusel osutavad abi lapse koolikohustuse täitmise õigeaegseks alustamiseks.

  (4) Õpilase kooli nimekirja arvamise otsuse teeb ning avalikustab kooli interneti kodulehel elukohajärgse kooli direktor hiljemalt 1. juuliks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json