Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2016 aastal

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2016 aastal - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.04.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2015, 38

  Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2016 aastal

  Vastu võetud 17.11.2015 nr 36

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 36, avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 11 lõike 1 alusel ja lähtudes Rae Vallavalitsuse ettepanekust,

  § 1.   Kinnitada Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja jaotus põhigruppidesse 2016 aastal vastavalt lisale 1.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruse nr 17 “Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2015. aastal” paragrahv 1.

  § 3.   Käesolev määrus jõustub 01.01.2016.

  Agu Laius
  vallavolikogu esimees

  Lisa Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja jaotus põhigruppidesse

  /otsingu_soovitused.json