Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Võru valla arengukava aastateks 2015-2021 vastuvõtmine

Võru valla arengukava aastateks 2015-2021 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Võru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.09.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2016, 12

  Võru valla arengukava aastateks 2015-2021 vastuvõtmine

  Vastu võetud 16.11.2016 nr 49

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7, § 37 ning § 372 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Võru valla arengukava aastateks 2015-2021 uues redaktsioonis (Lisa 1).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 14. oktoobri 2015 määrus nr 27 „Võru valla arengukava aastates 2015-2021 vastuvõtmine“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Priit Süüden
  vallavolikogu esimees

  Lisa Võru valla arengukava aastateks 2015-2021