Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kohalike teede ja mitteavalike erateede nimekirja kinnitamine

Kohalike teede ja mitteavalike erateede nimekirja kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2016, 18

  Kohalike teede ja mitteavalike erateede nimekirja kinnitamine

  Vastu võetud 16.10.2013 nr 91
  RT IV, 31.10.2013, 3
  jõustumine 03.11.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  28.01.2014RT IV, 12.02.2014, 2315.02.2014
  15.04.2014RT IV, 30.04.2014, 1303.05.2014
  15.11.2016RT IV, 24.11.2016, 427.11.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 37 ja teeseaduse § 4 lg 3, § 5¹ alusel

  § 1.  [Kehtetu - RT IV, 24.11.2016, 4 - jõust. 27.11.2016]

  § 2.  Kinnitada Haljala valla territooriumil asuvate riiklikust teeregistrist puuduvate metsateede ja metsateedel asuvate mitteavalike erateede nimekiri (lisa 2).

  § 3.  Kinnitada Haljala valla mitteavalike erateede nimekiri (lisa 3).

  § 4.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 6.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa 1
  [Kehtetu - RT IV, 24.11.2016, 4 - jõust. 27.11.2016]

  Lisa 2 Riiklikust teeregistrist puuduvate metsateede ja metsateedel asuvate mitteavalike erateede nimekiri
  [RT IV, 12.02.2014, 23 - jõust. 15.02.2014]

  Lisa 3 Erateede nimekiri