Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2016, 34

Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Vastu võetud 31.10.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 7, § 37 2 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1. Kinnitada Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 (lisatud 10 lehel).
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aarne Lember
volikogu esimees

Lisa Eelarvestrateegia aastateks 2017-2020