Teksti suurus:

Haljala Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 15 „Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves“ muutmine

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2018, 4

Haljala Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 15 „Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves“ muutmine

Vastu võetud 20.11.2018 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Haljala Vallavolikogu 17.04.2018 määrust nr 15 „Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves“ muudetakse järgmiselt:

 
  1) § 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 3 (1) Ettepanekute esitamise kuulutab välja ja ettepanekute menetlemist korraldab vallavalitsus“;
  2) § 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) § 4 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json