Ehitus

EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimiseks otsustuskorras kasutusse andmisel kohaldatava tasu miinimummäärad (alghinnad)

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2018, 23

Ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimiseks otsustuskorras kasutusse andmisel kohaldatava tasu miinimummäärad (alghinnad)

Vastu võetud 21.11.2018 nr 39
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruse nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ § 17 lg 1 alusel.

§ 1.   Ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimiseks otsustuskorras kasutusse andmisel kohaldatava tasu miinimummäärad (alghinnad) ehitise pinna ühe ruutmeetri kohta

  (1) Teabekandja (välja arvatud mobiilne konstruktsioon) paigaldamisel ehitise pinnale, teabe kandmisel vahetult ehitise pinnale, teabe esitamisel vahetult ehitise pinnal või selle kohal kohaldatava kuutasu miinimummäär oleneb teabekandja kõrgusest maapinnast.

Kõrgus maapinnast meetritesKuutasu
miinimummäär €/m2
1. kuni 1,59 30
2. 1,6 kuni 5 40
3. üle 5 50

  (2) Mobiilse konstruktsiooni paigaldamisel ehitise pinnale kohaldatav kuutasu miinimummäär on 20 eurot ruutmeetri kohta.

  (3) Ehitise pinna (edaspidi pind) reklaami või teabe eksponeerimiseks otsustuskorras kasutusse andmisel ei lisandu hindadele käibemaks.

§ 2.   Kasutusse antava pinna pindala ja minimaalsuurus

  (1) Kasutusse antakse ristküliku kujuline pind. Kasutusse antava pinna pindala arvutamisel võetakse aluseks teabe või teabekandja välismõõtude projektsioon ehitise pinnale, erikujulise projektsiooni korral suurendatakse pind ristkülikukujuliseks. Kasutusse antava pinna pindala hulka võib arvestada teabekandja paigaldamiseks, kasutamiseks või korrashoiuks vajaliku teenindusmaa.

  (2) Kui ristküliku külje pikkus on väiksem kui üks meeter, loetakse külje pikkuseks üks meeter.

  (3) Kasutusse antava pinna pindala arvutatakse ruutmeetrites ühe kümnendiku ruutmeetri täpsusega.

§ 3.   Pinna kasutusse andmise tasu arvutamine

  Pinna kasutusse andmisel tähtajaga alla ühe kuu lähtutakse tasu suuruse arvutamisel §-s 1 sätestatud määra ja pinna pindala korrutisest. Saadud tulemus jagatakse kuu päevade arvuga ja korrutatakse ühest kuust lühema perioodi moodustavate päevade arvuga. Tasumisele kuuluv summa ümardatakse sendi täpsusega.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json