Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõgeva valla 2018. aasta 3. lisaeelarve

Jõgeva valla 2018. aasta 3. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2018, 26

  Jõgeva valla 2018. aasta 3. lisaeelarve

  Vastu võetud 22.11.2018 nr 59

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Jõgeva valla 2018. aasta 3. lisaeelarve kehtestatakse määruse lisaga.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Raivo Meitus
  Volikogu esimees

  Lisa Jõgeva valla 2018. aasta 3. lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json