Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035 

Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035  - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
  Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2023, 19

  Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035 

  Vastu võetud 16.11.2023 nr 24

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 3 p 2, Tallinna põhimääruse § 71 lg 1 p 4 ja lg 9 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 3. märtsi 2021 määruse nr 8 „Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse kord“ § 17 lg-ga 4.

  § 1.  Kinnitada Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035 (lisa 1).

  § 2.  Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kavas 2035 kavandatud tegevusi rahastatakse linnaeelarve võimaluste kohaselt ning kooskõlas eelarvestrateegiaga ja Tallinna arengustrateegiaga „Tallinn 2035“.

  Maris Sild
  Esimees

  Lisa Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json