Teksti suurus:

Jõhvi valla huvikoolide põhimääruste muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2013
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2013, 3

Jõhvi valla huvikoolide põhimääruste muutmine

Vastu võetud 17.01.2013 nr 108

Määrus antakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Jõhvi valla põhimääruse § 37 lõike 4 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla huvikoolide põhimääruste muutmine

  (1) Jõhvi Vallavolikogu 20. septembri 2007 määruses nr 86 „Jõhvi Spordikooli põhimääruse kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 33 punkt 4 sõnastatakse:
„4) sõlmib, muudab, peatab, ütleb üles ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;“;
  2) paragrahv § 57 sõnastatakse:
„§ 57. Personaliga sõlmib, muudab, peatab, ütleb üles ja lõpetab töölepingud spordikooli direktor.“.

  (2) Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määruses nr 109 „Jõhvi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse:
„(3) Muusikakooli personaliga sõlmib, muudab, peatab, ütleb üles ja lõpetab töölepingud muusikakooli direktor;“;
  2) paragrahvi 7 lg 2 punkt 7 sõnastatakse:
„7) sõlmib, muudab, peatab, ütleb üles ja lõpetab töötajatega töölepinguid, mis on vastavuses tööseadusandlusega jm pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;“;
  3) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse:
„(5) Muusikakooli direktoriga sõlmib, peatab, muudab, ütleb üles ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.“.

  (3) Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määruses nr 108 „Jõhvi Kunstikooli põhimääruse kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse:
„(3) Kunstikooli personaliga sõlmib, muudab, peatab, ütleb üles ja lõpetab töölepingud kunstikooli direktor;“;
  2) paragrahvi 7 lg 2 punkt 7 sõnastatakse:
„7) sõlmib, muudab, peatab, ütleb üles ja lõpetab töötajatega töölepinguid, mis on vastavuses tööseadusandlusega jm pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;“;
  3) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse:
„(5) Kunstikooli direktoriga sõlmib, peatab, muudab, ütleb üles ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Kaarel Pürg
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json