Teksti suurus:

Laeva valla 2013. a. eelarve vastuvõtmine

Laeva valla 2013. a. eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2013, 45

  Laeva valla 2013. a. eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 15.01.2013 nr 75

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2013 aasta eelarve kogumahus 824 169 ( kaheksasada kakskümmend neli tuhat ükssada kuuskümmend üheksa) eurot (lisa 1).

  § 2.   Eelarve lahutamatu osa on Laeva valla 2013. a. eelarve seletuskiri (lisa 2).

  § 3.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013.

  Elviire Villa
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1 Laeva valla 2013. a eelarve

  Lisa Lisa 2 Laeva valla 2013.a. eelarve seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json