Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Laeva Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Laeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2017, 3

Laeva Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 17.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja Laeva vallavara valitsemise korra § 21 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Laeva Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste tasuliste teenuste hinnad.

§ 2.   Laeva Kultuurimaja tasulised teenused

  Ruumide kasutamine:
  1) suur saal (100 kohta) – 7 eurot tund, 70 eurot ööpäev;
  2) kaminasaal (15 kohta) – 5 eurot tund, 40 eurot ööpäev;
  3) II korruse saal (50 kohta) – 5 eurot tund;
  4) seltsinguruum (30 kohta) – 4 eurot tund, 40 eurot ööpäev;
  5) kogu maja rent – 20 eurot tund, 200 eurot ööpäev.

§ 3.   Laeva valla Avatud Noortekeskuse tasulised teenused

  Muusikaring (4 ringitundi kuus) – 30 eurot kuus

§ 4.   Laeva spordihoone tasulised teenused

  (1) Spordisaali kasutamine:
  1) ühekordne kasutamine juriidilisele isikule – 4 eurot tund;
  2) kuutasu juriidilisele isikule – 30 eurot;
  3) aastatasu juriidilisele isikule – 200 eurot;

  (2) Sauna ja puhkeruumi kasutamine – 10 eurot tund;

  (3) Sauna puhkeruumi kasutamine – 4 eurot tund;

  (4) Spordihoone kasutamine asutuste ja eraisikute pidudeks – 20 eurot tund.

§ 5.   Laeva Lasteaia tasulised teenused

  Laeva Lasteaia sööklaruumi kasutamine – 10 eurot tund.

§ 6.   Laeva Vallavalitsuse tasulised teenused

  Muru niitmine – 100 eurot 1 hektar

§ 7.   Ruumide kasutusse andmine

  Ruumide kasutusse andmine toimub üldjuhul pärast teenuse eest tasumist.

§ 8.   Teenustasust vabastamine

  (1) Kasumit mittetaotlevate ürituste läbiviimisel on tasust vabastatud Laeva valla aukodanikud, valla ametiasutus ja tema hallatavad asutused ning mittetulundusühingud, kelle äriregistrijärgne asukoht on Laeva vallas.

  (2) Täiendavate soodustuste andmine toimub vallavalitsuse korraldusega isiku põhjendatud
taotluse alusel.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Laeva Vallavalitsuse 7. juuni 2011 määrus nr 8 „Laeva Vallavalitsuse ja Laeva Lasteaia tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“;
  2) Laeva Vallavalitsuse 22. aprilli 2014 määrus nr 3 „Laeva Kultuurimaja ja spordihoone teenuste hindade kehtestamine“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruarist 2017.

Aare Olgo
vallavanem

Egle Lääne
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json