HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2018, 6

Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 18.01.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) ja tasumise kord.

§ 2.   Kohatasu

  (1) Kohatasu ühe lasteaias käiva lapse kohta on 20 eurot kuus.

  (2) Kohatasu ühest perekonnast iga teise ja enama lasteaias käiva lapse kohta on 10 eurot kuus.

§ 3.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu makstakse jooksva kuu 20. kuupäevaks Lääneranna Vallavalitsuse pangakontole või sularahas vallavalitsuse kassasse.

  (2) Kohatasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest, v.a juunist augustini, mil tasutakse kohatasu vastavalt eelregistreerimisele. Arvestus toimub kalendrikuu kaupa.

§ 4.   Toidukulu vallaeelarvest finantseerimise kord

  Vallaeelarve vahenditest kaetakse lapse toidukulu päevamaksumus kõigil Lääneranna valla koolieelsetes lasteasutustes käivatel lastel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 29.01.2015. a määrus nr 2 „Lihula Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord”, Varbla Vallavolikogu 17.05.2016. a määrus nr 28 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmine”, Hanila Vallavolikogu 11.09.2008. a määrus nr 96 „Koolieelsetes lasteasutustes õppe- ja mänguvahendite kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” ja Koonga Vallavolikogu 19.04.2017. a määruse nr 16 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine”.

Arno Peksar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json