HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2024
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2023, 5

Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 18.01.2018 nr 9
RT IV, 25.01.2018, 6
jõustumine 28.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.05.2020RT IV, 19.05.2020, 722.05.2020, rakendatakse alates 01.04.2020
11.03.2021RT IV, 18.03.2021, 121.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021
09.02.2023RT IV, 15.02.2023, 201.03.2023

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) ja tasumise kord.

§ 2.   Kohatasu

  (1) Kohatasu ühe lasteaias käiva lapse kohta on 20 eurot kuus.

  (2) Kohatasu ühest perekonnast iga teise ja enama lasteaias käiva lapse kohta on 10 eurot kuus.

§ 3.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu makstakse jooksva kuu 20. kuupäevaks Lääneranna Vallavalitsuse pangakontole või sularahas vallavalitsuse kassasse.

  (2) Kohatasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest, v.a juunist augustini, mil tasutakse kohatasu vastavalt eelregistreerimisele. Arvestus toimub kalendrikuu kaupa.

§ 4.   Toidukulu vallaeelarvest finantseerimise kord
[Kehtetu - RT IV, 15.02.2023, 2 - jõust. 01.03.2023]

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 61.   Rakendussäte

  Vabastada vanemad Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 1. märtsist 2021 kuni 30. aprillini 2021.
[RT IV, 18.03.2021, 1 - jõust. 21.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json