Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2019, 8

Noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus

Vastu võetud 23.01.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus.

 (2) Noorsootöötaja on käesoleva määruse tähenduses noorsootööasutuse või noortekeskuse juhataja ja noortekeskuse noorsootöötaja, kes teeb noorsootöö seaduse mõistes noorsootööd.

§ 2.  Noorsootöötajate töötasu alammäärad

 (1) Noortekeskuse ja noorsootööasutuse juhataja töötasu alammäär on 1155 eurot kuus.

 (2) Noorsootööalase kõrghariduse või noorsootöötaja kutsega töötaja töötasu alammäär on 1000 eurot kuus.

§ 3.  Noorsootöötajate puhkuse kestus

  Noorsootöötaja iga-aastase puhkuse kestus on 35 kalendripäeva.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Noorsootööasutuse juht või asutuse juht, mille koosseisus on noortekeskus, kehtestab asutuse palgajuhendi, lähtudes asutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahenditest, ja kooskõlastab selle kõrgemalseisva ametiasutusega.

 (2) Määrust rakendatakse Tallinna noortekeskuste, sh Pirita Vaba Aja Keskuse koosseisu kuuluva Kose vaba aja keskuse ja Mähe vaba aja keskuse, noorsootöötajatele.

 (3) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär