Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Wiiralti preemia statuut

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2019, 9

Wiiralti preemia statuut

Vastu võetud 23.01.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2018 otsuse nr 172 „Kunstiauhinna Wiiralti preemia asutamine ja konkurss-näituse „Wiiralti preemia. Eesti nüüdisgraafika näitus“ korraldamises osalemine“ punkti 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus kehtestab konkurss-näituse „Wiiralti preemia. Eesti nüüdisgraafika näitus" (inglise keeles „Wiiralt Prize. Estonian Contemporary Graphic Art Contest Exhibition") raames väljaantava Wiiralti preemia (edaspidi preemia) statuudi.

 (2) Konkurss-näituse „Wiiralti preemia. Eesti nüüdisgraafika näitus" (edaspidi konkurss-näitus) korraldavad koostöös Tallinna Linnavalitsus, Eesti Rahvusraamatukogu, mittetulundusühing Eesti Kunstnike Liit ja mittetulundusühing EESTI VABAGRAAFIKUTE ÜHENDUS.

 (3) Konkurss-näitusest võivad osa võtta Eestis elavad professionaalsed kunstnikud, kes esitavad kolme viimase aasta loomingust kuni kolm graafikatehnikas teostatud tööd eksponeerimiseks sobivas vormistuses.

§ 2.  Preemia eesmärk

 (1) Preemia eesmärk on arendada Eesti graafikakunsti ja väärtustada selle traditsiooni.

 (2) Preemia hõlmab kahte rahalist auhinda:
 1) peaauhinda konkurss-näituse võitjale;
 2) ergutuspreemiat paremuselt teisele konkurss-näitusele silmapaistvad tööd esitanud kunstnikule.

§ 3.  Preemia määramine

 (1) Konkurss-näitus korraldatakse igal kolmandal aastal.

 (2) Preemiat rahastatakse Tallinna linna eelarvest. Peapreemia suurus on 3750 eurot ja ergutuspreemia suurus 1250 eurot.

 (3) Preemia laureaadid valib välja konkurss-näituse žürii, mis koosneb vähemalt kaheksast liikmest.

 (4) Žüriisse kuuluvad Tallinna linna, Eesti Rahvusraamatukogu, mittetulundusühingu Eesti Kunstnike Liit, mittetulundusühingu EESTI VABAGRAAFIKUTE ÜHENDUS, Eesti Kunstimuuseumi ja kunstiõppeasutuse esindajad ning vajaduse korral teised valdkonna eksperdid.

 (5) Žürii valib preemia laureaadid konkurss-näitusele tööd esitanud kunstnike hulgast.

 (6) Preemia annab üle Tallinna linnapea või tema volitatud isik.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tallinna linna esindaja(d) žüriisse määrab Tallinna Kultuuriameti juhataja käskkirjaga.

 (2) Preemia laureaatide kohta peab arvestust Eesti Rahvusraamatukogu.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär