Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2019, 10

Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 23.01.2019 nr 1
jõustumine 01.01.2019

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14. detsembri 2017 määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus“ § 117 lõigete 2, 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve

  Kinnitatakse Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve põhitegevuse tulud 12 707 021 eurot, põhitegevuse kulud 11 932 941 eurot, investeerimistegevus 1 762 544(-) eurot, finantseerimistegevus 461 579 eurot, likviidsete varade muutus 526 885(-) eurot vastavalt määruse lisale nr 1.

§ 2.   Eelarve seletuskiri

  Eelarvele lisatakse seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (lisa nr 2).

§ 3.   Reservfond

  Reservfondi suuruseks kinnitatakse 125 000 eurot.

§ 4.   Kaasava eelarve suurus

  Kaasava eelarve suuruseks kinnitatakse 10 000 eurot.

§ 5.   Täiendavate tulude laekumine

  Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusel lubatakse võtta jooksvalt eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud sihtfinantseerimise ning tasandus- ja toetusfondi vahendeid.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019. a.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

Lisa 1 Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve

Lisa 2 Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json