HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Põltsamaa Muusikakooli õppetasud

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2023, 2

Põltsamaa Muusikakooli õppetasud

Vastu võetud 19.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 42 „Põltsamaa Muusikakooli põhimäärus“ § 15 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põltsamaa Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu (edaspidi õppetasu) suurused põhiõppes, üldõppes, vabaõppes, eelkoolis ja täiskasvanute õppes õppijatele.

§ 2.   Õppetasud, mis kehtivad alates 01.03.2023

  (1) Põhiõppe õppetasu õpilase kohta kuus on 45 eurot.

  (2) Üldõppe õppetasu on 40 eurot õpilase kohta kuus.

  (3) Lisapill põhi- või üldõppe õpilasele:
  1) 0,5 akadeemilist tundi nädalas 5 eurot kuus;
  2) 1 akadeemiline tund nädalas 10 eurot kuus.

  (4) Vabaõppe õppetasud:
  1) 1 akadeemiline tund nädalas individuaalselt 40 eurot kuus;
  2) 1 akadeemiline tund nädalas 2-3-liikmelises ansamblis 20 eurot kuus;
  3) 1 akadeemiline tund nädalas vähemalt 4-liikmelises ansamblis 15 eurot kuus;
  4) 0,75 akadeemilist tundi kaks korda nädalas 60 eurot kuus.

  (5) Eelkooli õppetasud:
  1) rühmatund 30 minutit nädalas 8 eurot kuus;
  2) rühmatund 45 minutit nädalas 12 eurot kuus;
  3) individuaaltund 0,5 akadeemilist tundi nädalas 16 eurot kuus;
  4) individuaaltund 1 akadeemilist tund nädalas 31 eurot kuus.

  (6) Täiskasvanute õppe õppetasud:
  1) 1 akadeemiline tund individuaalselt 25 eurot;
  2) 1,3 akadeemilist tundi grupis 40 eurot (jaguneb osalejate vahel).

§ 3.   Õppetasud, mis kehtivad alates 01.09.2023

  (1) Põhiõppe õppetasu õpilase kohta kuus on 50 eurot.

  (2) Üldõppe õppetasu on 45 eurot õpilase kohta kuus.

  (3) Lisapill põhi- või üldõppe õpilasele:
  1) 0,5 akadeemilist tundi nädalas 5 eurot kuus;
  2) 1 akadeemiline tund nädalas 10 eurot kuus.

  (4) Vabaõppe õppetasud:
  1) 1 akadeemiline tund nädalas individuaalselt 50 eurot kuus;
  2) 1 akadeemiline tund nädalas 2-3-liikmelises ansamblis 25 eurot kuus;
  3) 1 akadeemiline tund nädalas vähemalt 4-liikmelises ansamblis 15 eurot kuus;
  4) 0,75 akadeemilist tundi kaks korda nädalas 75 eurot kuus.

  (5) Eelkooli õppetasud:
  1) rühmatund 30 minutit nädalas 10 eurot kuus;
  2) rühmatund 45 minutit nädalas 15 eurot kuus;
  3) individuaaltund 0,5 akadeemilist tundi nädalas 18 eurot kuus;
  4) individuaaltund 1 akadeemilist tund nädalas 36 eurot kuus.

  (6) Täiskasvanute õppe õppetasud:
  1) 1 akadeemiline tund individuaalselt 25 eurot;
  2) 1,3 akadeemilist tundi grupis 40 eurot (jaguneb osalejate vahel).

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada alates 01.03.2023 kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 67 „Põltsamaa Muusikakooli õppetasud“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json