Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 20.01.2022 määruse nr 3 „Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2023, 5

Pärnu Linnavolikogu 20.01.2022 määruse nr 3 „Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 19.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 20.01.2022 määruses nr 3 „Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvides 2-4 asendatakse sõna „palgagrupp“ sõnaga „palgaaste“ vastavas käändes;
2) paragrahvi 3 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:
„Linnavalitsuse teenistuskohad jaotatakse seitsmesse palgaastmesse lähtuvalt teenistuskohtade hindamistulemustest ning teenistuskohale esitatavatest nõuetest, töö reguleerituse astmest, juhtimise ja koostöö ulatusest, vastutusest tööprotsesside eest ja otsuste mõju ulatusest.“;

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.

Andres Metsoja
volikogu esimees

Lisa Palgaastmestik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json