Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2023. aasta eelarve kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2023, 11

Kuusalu valla 2023. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 18.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine“ § 7 lõigete 1 ja 2 ning Kuusalu Vallavolikogu 04.09.2018 määruse nr 15 „Kuusalu valla arengukava 2013-2032 kinnitamine“ alusel ning tulenevalt eelarve- ja arengukomisjoni ja Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2023. aasta eelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2023. aasta eelarve:
Põhitegevuse tulud kokku - 13 498 584 eurot;
Põhitegevuse kulud kokku - 12 998 656 eurot;
Investeerimistegevus kokku - 983 000 eurot;
Finantseerimistegevus kokku - 32 500 eurot;
Likviidsete varade muutus - 515 572 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2023. aasta eelarve kulude jaotus tegevusalade ja kahekohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 01.jaanuarist 2023.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ulve Märtson
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2023. aasta eelarve kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json