Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2023, 12

Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 18.01.2023 nr 1

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 ning Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määrusega nr 10 vastu võetud "Põhja-Pärnumaa valla finantsjuhtimise kord" (edaspidi kord) § 11 lõike 10 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve

  Kinnitatakse Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve põhitegevuse tulud 16 780 034 eurot, põhitegevuse kulud 16 626 040 eurot, investeerimistegevuse tulud 1 027 500 eurot, investeerimistegevuse kulud 2 387 497 eurot, finantseerimistegevus 151 865 eurot, likviidsete varade muutus 1 054 138 eurot vastavalt määruse lisale (lisa 1).

§ 2.   Eelarve seletuskiri

  Eelarvele lisatakse seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (lisa 2).

§ 3.   Reservfond ja kaasav eelarve

  Reservfondi suuruseks kinnitatakse 200 000 eurot ja kaasava eelarve suuruseks 20 000 eurot.

§ 4.   Täiendavate tulude laekumine

  Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusel lubatakse võtta jooksvalt eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud sihtfinantseerimise ning tasandus- ja toetusfondi vahendeid.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2023. a.

Ülle Vapper
volikogu esimees

Lisa 1 Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve

Lisa 2 Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json