Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

"Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015-2020" vastuvõtmine

"Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015-2020" vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2015, 1

  "Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015-2020" vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.01.2015 nr 1

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 364 ja „Jäätmeseaduse“ § 39, § 42 ja § 59 alusel .

  § 1.   Võtta vastu “Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015–2020” vastavalt lisale.

  § 2.   Võtta arvesse “Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015–2020” Rõuge valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Rõuge valla rahalistele võimalustele.

  § 3.   Rõuge Vallavalitsusel avaldada punktis 1 nimetatud jäätmekava Rõuge valla kodulehel.

  § 4.   Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

  Karel Saarna
  Volikogu esimees

  Lisa Ühine jäätmekava

  /otsingu_soovitused.json