HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 47

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

  Vastu võetud 17.06.2010 nr 22
  RT IV, 14.05.2012, 4
  jõustumine 21.06.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  18.02.2016RT IV, 25.02.2016, 1628.02.2016

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.
  [RT IV, 25.02.2016, 16 - jõust. 28.02.2016]

  § 1.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende perede toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks järgnevalt:
  1) tugiisikuteenuse, transporditeenuse, psühholoogilise nõustamise teenuse, isikliku abistaja teenuse ja eluruumide kohandamise teenuse ja lapse või pere toimetulekuks vajalike muude sotsiaalteenuste osutamiseks;
  2) puuetega laste päevahoiuruumide välja ehitamiseks ja sisustamiseks, sotsiaalteenuste väljatöötamisevõi perede toimetuleku parendamisega seotud koolituskulude eest tasumiseks.

  § 2.  Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise aasta eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  § 3.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust vallavalitsuse peresotsiaaltöötaja.

  § 4.  Määrus jõustub 21. juunil 2010. a.

  § 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]