ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kanepi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2026 kehtestamine

Kanepi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2026 kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 64

Kanepi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2026 kehtestamine

Vastu võetud 16.02.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1, § 37 lpõike 3 punkt 2 ja majandus- ja taristuministri 05.05.2015 määruse nr 40 Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused § 2 lõike 2 ja § 10 alusel.

§ 1.  Arengukava tegevuskava kinnitamine

  Kehtestada Kanepi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 (lisatud määrusele koos lisadega kokku 58 lehel).

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa Kanepi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026