Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Käina valla 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 65

Käina valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 18.02.2016 nr 46

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõikest 2 ja § 5 lõikest 6.

§ 1.   Eelarve vastu võtmine

  Võtta vastu 2016.aasta eelarve (Lisa 1)
  1) Põhitegevuse tulud 2 279 420 eurot
  2) Põhitegevuse kulud - 2 037 056 eurot
  3) Investeerimistegevus - 671 952 eurot
  4) Eelarvetulem - 429 588 eurot
  5) Finantseerimistegevus 319 588 eurot
  6) Likviidsete varade muutus - 110 000 eurot

§ 2.   Muud eelarve vastuvõtmisega samaaegselt tehtavad otsused

  2015.aastal kasutamata sihtotstarbelised vahendid lisada 2016.aasta eelarvesse (Lisa 2).

§ 3.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse 01.01.2016.a.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

Lisa Eelarve

Lisa Sihtotstarbelised vahendid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json