Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord“ muutmise määrus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.02.2017
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2017, 2

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord“ muutmise määrus

Vastu võetud 16.02.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmine

  § 5 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel isikule, tema sünnipäeval 75, 80, 85, 90 aastaseks ja vanemaks saamisel. 90 aastaseks saamisest alates makstakse sünnipäevatoetust igal aastal toetuse kahekordses suuruses.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json