ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030 kinnitamine

Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kõo Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2017, 26

  Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030 kinnitamine

  Vastu võetud 23.02.2017 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 11 ja 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2030 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kõo Vallavolikogu 11. augusti 2011 määrus nr 6 “Kõo valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2011 – 2023 kinnitamine”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Avo Põder
  Volikogu esimees

  Lisa  Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030

  Lisa 1  Kõo küla veetrasside plaan

  Lisa 2  Kõo küla kanalisatsioonitrasside plaan

  Lisa 3  Koksvere küla veetrasside plaan

  Lisa 4  Koksvere küla kanalisatsioonitrasside plaan

  Lisa 5  Pilistvere küla vee- ja kanalisatsioonitrasside üldskeem

  Lisa 6  Pilistvere Hooldekodu vee- ja kanalisatsioonitrasside üldskeem

  Lisa 7 Kirivere Kooli vee- ja kanalisatsioonitrasside üldskeem

  /otsingu_soovitused.json