Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rakvere valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Rakvere valla 2020. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2020, 5

Rakvere valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 19.02.2020 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, § 38 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lg 1, § 23 lg 2 ja lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Kinnitada Rakvere valla 2020. aasta eelarve (lisa 1).

§ 2.   Kinnitatud eelarve

  1) põhitegevuse tulud summas 9 428 622 eurot;

  2) põhitegevuse kulud summas 8 692 589 eurot;

  3) investeerimistegevus kokku 1 878 185 eurot;

  4) finantseerimistegevus kokku 252 000 eurot;

  5) likviidsete varade muutus summas 790 152 eurot;

  6) nõuete kohustuste muutus 100 000 eurot.

§ 3.   Kinnitada valla hallatavate asutuste köökidest töötajatele ja teenistujatele müüdava toidu maksumuseks üks euro ja viiskümmend senti (1,50) alates 01.03.2020.a.

§ 4.   Kinnitada Rakvere valla eelarvest makstava matusetoetuse suuruseks kakssada viiskümmend eurot (250).

§ 5.   Kinnitada Rakvere valla eelarvest makstava sünnitoetuse suuruseks kolmsada kakskümmend eurot (320).

§ 6.   Kinnitada Rakvere valla eelarvest makstava 1. klassi õppima asuva lapse ranitsatoetuse suuruseks ükssada viiskümmend eurot (150).

§ 7.   Kinnitada gümnaasiumi statsionaarses õppes õppiva õpilase õppetoetuse ühekordne määr kuuskümmend viis eurot (65).

§ 8.   Kinnitada peredele, kelle kaks või enam last õpivad Rakvere valla koolieelsetes lasteasutustes, toitlustustoetus viiskümmend protsenti (50%) iga lapse toidupäeva maksumusest.

§ 9.   Võtta 2020. a investeeringuteks laenu kuni viissada kakskümmend tuhat eurot (520 000).

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendub tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2020. a.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

Lisa 1 Rakvere valla 2020. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json