Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2020. aasta lisaeelarve

Viimsi valla 2020. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2020, 7

  Viimsi valla 2020. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 18.02.2020 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi vallavolikogu 18. juuni 2019. a. määruse nr 8 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 9 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2020. aasta lisaeelarve (Lisa 1).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Taavi Kotka
  volikogu esimees

  Lisa Viimsi valla 2020. aasta lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json