Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ehitusseadustikus ja kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Ehitusseadustikus ja kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2020, 10

Ehitusseadustikus ja kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 18.02.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel:

§ 1.   Ehitusseadustikus ja kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  (1) Ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja valla kui tee omaniku ülesanded delegeeritakse Viimsi Vallavalitsusele.

  (2) Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded ja otsustused delegeeritakse Viimsi Vallavalitsusele, sealjuures jääb sundvõõrandamise otsustamine kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud alustel volikogu ainupädevusse.

  (3) Viimsi Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2020.

Taavi Kotka
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json