Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muhu valla 2020. aasta eelarve

Muhu valla 2020. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2020, 12

  Muhu valla 2020. aasta eelarve

  Vastu võetud 20.02.2020 nr 44

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Muhu valla 2020.aasta eelarve vastavalt lisale 1 (lisa 6 lehel), kinnitada eelarve kogumaht 3 136 377 €, investeerimistegevus 178 646 €, reservfond 55 000 €

  § 2.   Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada eelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale 2 (lisa 17 lehel).

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 4.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2020

  Ain Saaremäel
  Volikogu esimees

  Lisa Eelarve 2020

  Lisa Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json