HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2021, 20

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks

Vastu võetud 22.02.2021 nr 1

Määrus antakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse“ § 7 lõike 2 punkti 3, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 83 lõike 1, lõike 2 ja lõike 5, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 7 ja Nõo Vallavolikogu 18. veebruari 2021 määruse nr 54 „Nõo valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine“ alusel.

§ 1.   Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks

  Kinnitada Nõo vallale kuuluvates, vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes, põhikoolis, muusikakoolis ja spordikoolis õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2021. aastal alljärgnevalt:
  1) Nõo lasteaed 4 296 € aastas; 358 € kuus;
  2) Nõgiaru lasteaed 6 324 € aastas; 527 € kuus;
  3) Luke lasteaed Segasumma 7 295 € aastas; 608 € kuus;
  4) Tõravere lasteaed Tõruke 5 955 € aastas; 496 € kuus;
  5) Nõo Muusikakool 2 949 € aastas; 246 € kuus;
  6) Nõo Spordikool 2 085 € aastas; 174 € kuus;
  7) Nõo Põhikool 1 332 € aastas; 111 € kuus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Nõo Vallavalitsus tasub teistele omavalitsustele munitsipaalkoolide õppekoha eest vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmääradele.

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse eelarveaasta algusest.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json