Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mulgi valla 2021. aasta eelarve

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2021, 24

Mulgi valla 2021. aasta eelarve

Vastu võetud 18.02.2021 nr 141

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Mulgi valla põhimääruse § 29 alusel.

§ 1.   Mulgi valla 2021. aasta eelarve

  Võtta vastu Mulgi valla 2021. aasta eelarve (lisatud):
  1) tulud 11 634 549 (üksteist miljonit kuussada kolmkümmend neli tuhat viissada nelikümmend üheksa) eurot;
  2) kulud 11 216 619 (üksteist miljonit kakssada kuusteist tuhat kuussada üheksateist) eurot;
  3) investeerimistegevus 2 149 136 (kaks miljonit ükssada nelikümmend üheksa tuhat ükssada kolmkümmend kuus) eurot;
  4) finantseerimistegevus 1 199 279 (üks miljon ükssada üheksakümmend üheksa tuhat kakssada seitsekümmend üheksa) eurot;
  5) nõuete ja kohustiste saldode muutus 287 821 (kakssada kaheksakümmend seitse tuhat kaheksasada kakskümmend üks) eurot;
  6) raha- ja pangakontode saldode muutus 819 748 (kaheksasada üheksateist tuhat seitsesada nelikümmend kaheksa) eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2021. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Mulgi valla 2021. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json