Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2020, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 12.03.2020 nr 31

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kambja Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks alljärgnevad Kambja Vallavalitsuse määrused:
  1) Kambja Vallavalitsuse 04.09.2008 määrus nr 9 „Pikapäevarühma toitlustuskulu maksumuse kinnitamine”;
  2) Kambja Vallavalitsuse 14.08.2008 määrus nr 8 „Koolilõuna maksumuse maksimummäära kehtestamine“;
  3) Kambja Vallavalitsuse 19.01.2012 määrus nr 10 „Hoolduse seadmise avalduse vormi ning hooldusvajaduse hindamismetoodika kinnitamine“;
  4) Kambja Vallavalitsuse 15.02.2012 määrus nr 12 „Tasulise teenuse hinna kehtestamine”;
  5) Kambja Vallavalitsuse 08.09.2016 määrus nr 7 „Tasuliste teenuste hinna kehtestamine”;
  6) Kambja Vallavalitsuse 27.12.2010 määrus nr 6 „Tasuliste teenuste hinna kehtestamine”.

§ 2.   Ülenurme Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks alljärgnevad Ülenurme Vallavalitsuse määrused:
  1) Ülenurme Vallavalitsuse 06.09.2016 määrus nr 13 „Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise taotluse, aruandluse ja lepingu vormi kinnitamine“;
  2) Ülenurme Vallavalitsuse 14.01.2014 määrus nr 2 „Ülenurme valla munitsipaallasteaia või valla eelarvest rahastatava eralasteaia osalustasu maksmisest vabastamise taotluse vormi kinnitamine“;
  3) Ülenurme Vallavalitsuse 22.12.2014 määrus nr 11 „Valla ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord”;
  4) Ülenurme Vallavalitsuse 29.07.2015 määrus nr 3 „Detailplaneeringu koostamise korraldamise ja rahastamise õiguse üleandmise lepingu vormi kinnitamine“;
  5) Ülenurme Vallavalitsuse 12.12.2013 määrus nr 18 „Ülenurme Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste toitlustamise päevamaksumuse kehtestamine“;
  6) Ülenurme Vallavalitsuse 11.02.2016 määrus nr 1 „Ülenurme valla tervisenõukogu moodustamine ja töökorra kinnitamine“;
  7) Ülenurme Vallavalitsuse 26.02.2013 määrus nr 3 „Soinaste lasteaia „Laululind“ personali koosseisu kinnitamine“;
  8) Ülenurme Vallavalitsuse 11.03.2014 määrus nr 5 „Koduteenuse osutamisega seonduvate vormide kinnitamine“;
  9) Ülenurme Vallavalitsuse 03.07.2013 määrus nr 11 „Lapsehoiuteenuse rahastamise taotluse ja lepingu vormi kinnitamine“.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json