Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Mulgi valla raamatupidamise sise-eeskiri

Mulgi valla raamatupidamise sise-eeskiri - sisukord
  Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2020, 8

  Mulgi valla raamatupidamise sise-eeskiri

  Vastu võetud 03.03.2020 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, raamatupidamise seaduse § 11 lõigete 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 1 alusel ning lähtudes rahandusministri 11.12.2003 määrusega nr 105 vastu võetud avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatust.

  § 1.   Kehtestada Mulgi valla raamatupidamise sise-eeskiri (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Mulgi Vallavalituse 19.03.2019 määrus nr 4 „Mulgi valla raamatupidamise sise-eeskiri“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Imre Jugomäe
  Vallavanem

  Milja Janson
  Vallasekretär

  Lisa Mulgi valla raamatupidamise sise-eeskiri

  /otsingu_soovitused.json