Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saarde valla 2020. a eelarve

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2020, 28

Saarde valla 2020. a eelarve

Vastu võetud 17.03.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5 lõigete 1, 2, 3, 7 ja § 23 lõigete 2 ja 4, Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018. a määruse nr 10 „Saarde valla põhimäärus“ § 97 lõigete 1, 2 ja 3 alusel ning arvestades Saarde Vallavolikogu 17. oktoobri 2018. a määrusega nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028“.

§ 1.   Eelarve kogumaht

  Võtta vastu Saarde valla 2020. a eelarve ja kinnitada see vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Eelarve jõustub 01. jaanuaril 2020. a.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Saarde valla 2020. a eelarve

/otsingu_soovitused.json