Teksti suurus:

Saku Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 16 „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2021, 8

Saku Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 16 „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 18.03.2021 nr 6
, rakendatakse 11.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Saku Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 16 „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine

  (1) Lisada määruse paragrahvi 3 lõige 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Vanem vabastatakse kohatasu maksmise kohustusest perioodil 11. märts kuni 11. aprill 2021 nende päevade eest, mil laps lasteaia- või lapsehoiuteenust ei kasutanud.“

  (2) Lisada määruse paragrahvi 3 lõige 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lapsehoius käivate Saku valla laste eest hüvitatakse lapsehoiule kohatasu perioodil 11. märts kuni 11. aprill 2021 nende päevade eest, mil laps lapsehoiuteenust ei kasutanud.“

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11. märtsist 2021.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json