Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2022, 11

Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine

Vastu võetud 17.03.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lg 1 ja Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ § 15 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruses nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Volikogu esimees võib otsustada kaugosalusega istungi läbiviimise kui selleks on mõjuv põhjus.“;
2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Pärast päevakorra tutvustamist antakse sõna arupärimise või õigusakti eelnõu üleandmiseks 1 minuti jooksul. Volikogu liige võib esineda ühe avaldusega, mille kestus ei tohi ületada 1 minutit.“;
3) paragrahv 21 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
4) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:
„(1) Häälte lugemiseks isikuvalimistel, välja arvatud volikogu esimehe valimistel uue volikogu koosseisu esimesel istungil või järgmistel istungitel, kui esimesel istungil ei osutunud volikogu esimees valituks, moodustab volikogu avalikul hääletusel poolthäälte enamusega 3-liikmelise häältelugemiskomisjoni, kes valib endi hulgast esimehe. Häältelugemiskomisjoni liige ei tohi olla kandidaat isikuvalimistel.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json