ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2017, 4

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 29.03.2017 nr 63

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel Avinurme vallas.

  (2) Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Kahetoalises korteris üksi elavatele pensionäridele võetakse aluseks üldpind ja suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem kui 51 m².

  (3) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevusi ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

  (4) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinna ulatuses arvesse alalise eluruumiga seotud alalised dokumentaalselt tõestatud tegelikud eluasemekulud, mida tõendab toetuse taotleja esitatud maksekorraldus või arve.

  (5) Eluasemekulud kompenseeritakse isikutele, kelle elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Avinurme vald.

§ 2.   Piirmäärad

  Eluruumi kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks normpinna ulatuses.
  1) üür kuni 3 €/m2 kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu 2 €/m2 kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse 1 € /m2 kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 12 eurot ühe pereliikme kohta, iga järgneva pereliikme kohta 8 eurot kuus;
  5) septiku tühjendamise kulud kuni 50 eurot perekonna kohta aastas;
  6) küttepuud kompenseeritakse kuni 350 eurot perekonna kohta aastas;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia kaugkütte korral kuni 3,33 € / m2 kohta kuus;
  8) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 20 eurot pereliikme kohta ;
  9) majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus kuni 32 eurot kvartalis (4 korda aastas) pere kohta, 3- ja enamalapselistele peredele kompenseeritakse antud summa kuni 6 korda aastas;
  10) maamaksu kulud kuni 1 € / m2 kohta kuus, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  11) hoonekindlustuse kulud kuni 1 €/m2 kohta kuu eest arvestatud kasutatavale eluruumile normpinna ulatuses;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 3 eurot pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 22.03.2016 määrus nr 45 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2017.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Paas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json