Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõhvi valla 2017. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Jõhvi valla 2017. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2017, 21

  Jõhvi valla 2017. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 20.04.2017 nr 116

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Jõhvi valla 2017. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 240 332 (kakssada nelikümmend tuhat kolmsada kolmkümmend kaks) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

  § 2.   Määrus jõustub üldises korras.

  Teet Enok
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Jõhvi valla 2017. aasta I lisaeelarve, koondeelarve

  Lisa 2 Jõhvi valla 2017. aasta I lisaeelarve, alaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json