HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Nõo Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2018, 47

Nõo Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Vastu võetud 13.03.2017 nr 4
RT IV, 24.03.2017, 2
jõustumine 01.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.04.2018RT IV, 25.04.2018, 2728.04.2018

Määrus antakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 2, "Huvikooli seaduse" § 21 lõike 3 ja "Nõo Muusikakooli põhimääruse" § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Õppetasu kehtestamine

 (1) Kehtestada Nõo Muusikakoolis lapsevanema poolt makstavaks õppetasuks põhi- ja huviõppes 25 eurot kuus.

 (11) Õppetasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest.
[RT IV, 25.04.2018, 27 - jõust. 28.04.2018]

 (2) Kehtestada vabaklassi tunnitasu alljärgnevalt:
 1) lastele ja õppivatele noortele kuni 19. eluaastani (k.a) 10 eurot kuus;
 2) täiskasvanutele 15 eurot kuus.

§ 2.  Toetuse andmine õppetasu maksmiseks

 (1) Erandkorras on õppetasu maksmiseks võimalik taotleda toetust.

 (2) Toetuse andmise õppetasu maksmiseks otsustab Nõo Vallavalitsus. Toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada vallavalitsusele avaldus koos perekonna sissetulekuid tõendavate dokumentidega.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Käesolev määrus jõustub 01. septembril 2017.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json