Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 3

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 17.04.2019 nr 93

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
  1) Abja Vallavolikogu 13.12.2006 määrus nr 35 "Abja valla eelarvest
mittetulundusühingute, seltsingute, valla osalusega äriühingu ja sihtasutuse projekttaotluste toetuse kord";
  2) Abja Vallavolikogu 27.01.2011 määrus nr 32 "Korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimise delegeerimine vallavalitsusele;

  3) Abja Vallavolikogu 22.03.2012 määrus nr 51 "Loa andmine Abja Vallavalitsusele";
  4) Abja Vallavolikogu 22.03.2012 määrus nr 52 "Loa andmine Abja Vallavalitsusele";
  5) Abja Vallavolikogu 22.11.2012 määrus nr 86 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord";
  6) Abja Vallavolikogu 23.05.2013 määrus nr 101 "Teede ja tänavate sulgemise maks";
  7) Abja Vallavolikogu 19.09.2013 määrus nr 104 "Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord";
  8) Abja Vallavolikogu 26.02.2015 määrus nr 34 "Abja Gümnaasiumi õpetajate töötasustamise alused";
  9) Abja Vallavolikogu 02.11.2015 määrus nr 39 "Huvitegevuse rahastamine väljapoole Abja valda";
  10) Karksi Vallavolikogu 16.02.2011 määrus nr 34 "Valla esindamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord";
  11) Karksi Vallavolikogu 18.06.2008 määrus nr 85 "Õpilastele sõidusoodustuse kehtestamine";
  12) Karksi Vallavolikogu 16.01.2014 määrus nr 5 "Karksi Vallavolikogu ja Karksi Vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord";
  13) Karksi Vallavolikogu 17.07.2013 määrus nr 79 "Hajaasustuse programmi rakendamisega seotud ülesannete delegeerimine Karksi Vallavalitsusele";
  14) Karksi Vallavolikogu 19.10.2011 määrus nr 51 "Taksoveoloa väljaandmise kord";
  15) Mõisaküla Linnavolikogu 22.09.2011 määrus nr 13 "Koolilõuna kulude katmise kord";
  16) Mõisaküla Linnavolikogu 17.11.2011 määrus nr 20 "Huvihariduse toetamise kord".

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json