Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tiheasustusalal puude raiumist menetlevate ametiisikute määramine ja dokumendivormide kinnitamine

Tiheasustusalal puude raiumist menetlevate ametiisikute määramine ja dokumendivormide kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 9

Tiheasustusalal puude raiumist menetlevate ametiisikute määramine ja dokumendivormide kinnitamine

Vastu võetud 16.04.2019 nr 6

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 alusel ning tuginedes Nõo Vallavolikogu 18. aprilli 2013. aasta määrusega nr 57 kinnitatud “Puude raiumise kord Nõo valla tiheasustusalal” § 3 lõikele 1 ja § 4 lõikele 1.

§ 1.  Puu raiumiseks loa andmist menetlevate isikute määramine

  Määrata Nõo vallavalitsuses puu raiumiseks loa andmist menetlevateks isikuteks:
 1) ehitus- ja majandusosakonna juhataja;
 2) keskkonnaspetsialist.

§ 2.  Dokumendivormide kinnitamine

  Kinnitada alljärgnevad dokumendivormid:
 1) Taotlus puu raiumiseks Nõo valla tiheasustusalal (lisatud);
 2) Luba puu raiumiseks Nõo valla tiheasustusalal (lisatud).

§ 3.  Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Nõo Vallavalitsuse 13. juuni 2013 määrus nr 6 „Tiheasustusalal puude raiumist menetlevate ametiisikute määramine ja dokumendivormide kinnitamine“.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

Lisa Taotlus

Lisa Luba

/otsingu_soovitused.json