Teksti suurus:

Hiiu Vallavolikogu 19.2.2015 määruse nr 39 „Hiiu Valla Lasteaia põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 15

Hiiu Vallavolikogu 19.2.2015 määruse nr 39 „Hiiu Valla Lasteaia põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 18.04.2019 nr 61
jõustumine 01.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 ja § koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Hiiu Valla Lasteaia põhimääruse muutmine

  (1) Muuta Hiiu Valla Lasteaia põhimääruses läbivalt Hiiu Valla Lasteaed Kärdla Lasteaiaks.

  (2) Muuta Hiiu Valla Lasteaia põhimääruses läbivalt Hiiu vald Hiiumaa vallaks.

  (3) Muuta Hiiu Valla Lasteaia põhimääruse § 2 lõiked 2 ja 3 sõnastades need järgmiselt:
(2) Lasteaia asukoht on Kalda 11, Kärdla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.
(3) Lasteaia tegevuskoht on Kalda 11, Kärdla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.

  (4) Muuta Hiiu Valla Lasteaia põhimääruse § 3 lõige 1 sõnastades selle järgmiselt:
(1) Kärdla Lasteaed on Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav õppeasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (5) Tunnistada kehtetuks Hiiu Valla Lasteaia põhimääruse § 3 lõige 3.

  (6) Muuta Hiiu Valla Lasteaia põhimääruse § 4 lõige 2 sõnastades selle järgnevalt:
(2) Lasteaial on kodulehekülg aadressiga lasteaed.hiiumaa.ee.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembrist 2019.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json