Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 44

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale

Vastu võetud 25.06.2015 nr 84
RT IV, 02.07.2015, 13
jõustumine 01.10.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.04.2019RT IV, 25.04.2019, 1201.05.2019

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 64 lõike 10 ja § 66 lõike 3 alusel, arvestades majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määrust nr 123 „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi.
[RT IV, 25.04.2019, 12 - jõust. 01.05.2019]

§ 1.   Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele

  Taksoveol kasutatav mootorsõiduk peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks;
  2) sõidukil peab olema vähemalt viis istekohta ja vähemalt neli ust, välja arvatud mahtuniversaal, mille paremal küljel peab olema vähemalt kaks ust;
  3) sõiduk peab olema komplektne, nähtavate avariitunnusteta, värvi- ja roostekahjustuseta ning tehniliselt sõidukorras;
  4) sõiduki salongi sisustus peab vastama sõiduki mudelile, istmed peavad olema plekkideta, terved ja deformatsioonita;
  5) sõiduki pagasiruum peab võimaldama transportida sõitja pagasit;
  6) sõiduk peab olema varustatud töökorras konditsioneeri või kliimaseadmega;
  7) sõiduki heitenorm peab vastama vähemalt Euro 5 standardile;
  8) sõiduk peab olema puhas nii seest kui väljast.

§ 2.   Taksoveoteenuste loetelu

  (1) Vedaja võib kehtestada taksoveol hinna ainult sõitjateveo teenusele. Sõitjateveo teenuse hinna komponendid on sõidualustustasu, sõidukilomeetritasu ja ajatasu. Hinna arvutamisel võib kasutada võrdlevat või summeerivat arvutusrežiimi. Sõitjateveo teenuse hinna komponentide väärtused ja kasutatav arvutusrežiim peavad olema programmeeritud sõidukile paigaldatud taksomeetrisse ning välja toodud taksoveoteenuste hinnakirjal ja taksomeetri kohandamise tunnistusel.

  (2) Vedaja võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hinna komponendid diferentseerida sõltuvalt teenuse osutamise ajast järgmiselt:
  1) päevane (ajavahemikul kella 6-23) ja öine (ajavahemikul kella 23-6) hind või
  2) hind tööpäeval (E-R) ja puhkepäeval (L, P ja riigipühad).

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul peab hinna muutus taksomeetris toimuma automaatselt taksomeetri kella ja kalendri alusel.

  (4) Ajatasu kõrgeim lubatav määr on 22-kordne sõidu kilomeetritasu määr.
[RT IV, 25.04.2019, 12 - jõust. 01.05.2019]

§ 3.   Taksoveoteenuste hinnakirja vorm

  (1) Hinnakirja vormid on esitatud määruse lisades 1-6.
[RT IV, 25.04.2019, 12 - jõust. 01.05.2019]

  (2) Hinnakirja formaat on A5 maastikuvaates. Hinnakirja teksti kirjatüüp on Arial Narrow, tekstilises osas on eestikeelse kirja suurus vähemalt 24, ingliskeelse kirja suurus vähemalt 16 ja numbrilises osas vähemalt 30.
[RT IV, 25.04.2019, 12 - jõust. 01.05.2019]

  (3) Hinnakirja tekst peab olema musta ja taust valget värvi.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Sõidukitele, mis ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 1 punktis 7 sätestatud nõudele, kehtivad enne 1. oktoobrit 2015. a välja antud sõidukikaardid neis märgitud tähtajani, kuid mitte kauem kui 1. oktoobrini 2018. a.

  (11) Käesoleva määruse kohaselt enne 1. maid 2019. a vormistatud taksoveoteenuste hinnakiri tuleb ümber vormistada vastavalt käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud nõuetele hiljemalt 31. augustiks 2019. a.
[RT IV, 25.04.2019, 12 - jõust. 01.05.2019]

  (12) Enne 1. maid 2019. a kohandatud taksomeetrid, millesse sisestatud ajatasumäär ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud nõudele, tuleb uuesti kohandada hiljemalt 31. augustiks 2019. a.
[RT IV, 25.04.2019, 12 - jõust. 01.05.2019]

  (2) [Käesolevast määrusest välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 1. oktoobril 2015. a.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

/otsingu_soovitused.json