HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sindi Lasteaia arengukava 2019-2021 kinnitamine

Sindi Lasteaia arengukava 2019-2021 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 52

  Sindi Lasteaia arengukava 2019-2021 kinnitamine

  Vastu võetud 18.04.2019 nr 68

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 1 lõike 1 ja lõike 3 ning Tori Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 „Tori valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 16 lõike 1 ja § 17 lõike 6 alusel.

  § 1.   Kinnitada Sindi Lasteaia arengukava aastateks 2019-2021 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Enn Kuslap
  volikogu esimees

  Lisa Sindi Lasteaia arengukava aastateks 2019-2021

  /otsingu_soovitused.json