Teksti suurus:

Vigala Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2021, 21

Vigala Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 18.05.2021 nr 116

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Vigala Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Vigala Vallavolikogu 26.01.2012 määrus nr 1 „Vigala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 ”;
  2) Vigala Vallavolikogu 01.01.2011 määrus nr 14 „Müügipileti hinna kehtestamine”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json